Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Проучване относно транспонирането на Директива 2016/943 относно търговските тайн...
Възлагащ орган:
European Commission, DG for Internal Market, Industry,Entrepreneurshipand SMEs (...
Дата на публикация в TED:
23/05/2018
Краен срок за получаване на оферти:
18/07/2018
Статус:
Затворена
Информация
690/PP/GRO/IMA/18/1133/10358
Проучване относно транспонирането на Директива 2016/943 относно търговските тайни от страна на държавите-членки
Целта на това проучване е да се подпомогне Комисията при оценка на транспонирането и изпълнението от страна на държавите-членки на Директива (ЕС) 2016/943 на Европейския парламент и на Съвета от 8.6.2016 г. относно защитата на неразкрити ноу-хау и търговска информация (търговски тайни) срещу тяхното незаконно придобиване, използване и разкриване („Директивата за търговски тайни“).
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm
Най-икономично
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
23/05/2018 00:00
18/07/2018 16:00
20/07/2018 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 114-258520
Поправка
16/06/2018 00:00
2018/S 096-217890
Обявление за поръчка
23/05/2018 00:00