Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Подкрепа за Комисията при оценка на представени национални мерки за изпълнение (...
Възлагащ орган:
European Commission, DG for Climate Action (CLIMA)
Дата на публикация в TED:
24/04/2018
Краен срок за получаване на оферти:
05/06/2018
Статус:
Затворена
Информация
CLIMA.B.2/SER/2018/0001
Подкрепа за Комисията при оценка на представени национални мерки за изпълнение (NIMs)
Дейностите, които ще се изпълняват по тази поръчка, включват оценка на Националните мерки за изпълнение (NIMs), които трябва да се подадат от държавите членки до Комисията не по-късно от 30 септември 2019 г. Данните в NIMs трябва да бъдат проверени и по възможност завършени. В принцип данните трябва да се подадат като се използват стандартни образци, разработени от Комисията. Все пак, в случай на нехармонизирани формати на данни, данните ще се оценяват и преобразуват в стандартния образец. На Комисията ще бъдат предложени дейностите по проверка и оценка на данните. Освен това, въз основа на подадените от държавите членки данни в техните NIMs, изпълнителят ще създаде база данни, която е удобна за потребителя и е винаги достъпна за Комисията с цел консултиране. Сравнителните стойности, използвани за определяне на безплатното разпределение на квоти за инсталациите и нивото на безплатно разпределение на квоти за всяка инсталация, ще се определят като се използват данните, предоставени от NIMs и разпоредбите на Директивата за СТЕ.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
24/04/2018 00:00
05/06/2018 16:00
15/06/2018 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 079-175713
Обявление за поръчка
24/04/2018 00:00