Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Рамкови договори за осигуряването на абонаменти за специализирани периодични изд...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Education,Youth, Sport and Culture (EAC)
Дата на публикация в TED:
02/05/2018
Краен срок за получаване на оферти:
04/06/2018
Статус:
Затворена
Информация
EAC/49/2017
Рамкови договори за осигуряването на абонаменти за специализирани периодични издания във всякакъв формат и на други електронни...
Обособена позиция 1: Осигуряване на абонаменти за специализирани периодични издания във всички формати и за други електронни ресурси. Обособена позиция 2: Осигуряване на копия от статии във всякакъв формат.
Доставки
Открита процедура
Затворена
Проверен
Един или повече лотове
Рамково споразумение
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
02/05/2018 00:00
04/06/2018 15:00
06/06/2018 11:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1 Рамков договор за осигуряване на абонаменти за специализирани периодични издания във всички формати и за други електронни... Предметът на рамковия договор (Обособена позиция 1) е осигуряването на възлагащия орган на абонаменти, и единични бройки: — специализирани периодични издания, във всички формати, и — други електронни ресурси, включително бази данни и набори от данни.
Партида 2 Рамков договор за осигуряване на копия от статии във всякакъв формат Предметът на рамковия договор (Обособена позиция 2) е осигуряването на копия от статии, във всякакъв формат.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 084-189094 Обявление за поръчка 02/05/2018 00:00