Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Външно осигуряване на ИТ услуги.
Възлагащ орган:
European Parliament, DG Innovation and Technological support (ITEC)
Дата на публикация в TED:
04/08/2018
Краен срок за получаване на оферти:
20/09/2018
Статус:
Затворена
Информация
PE/ITEC-ITS19
Външно осигуряване на ИТ услуги.
Тази покана за участие в търг обхваща предоставяне на външни ИТ услуги за Европейския парламент и други участващи институции, агенции и органи на ЕС.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Важни събития
04/08/2018 00:00
20/09/2018 17:00
28/09/2018 10:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Експертен опит в областта на окабеляването
Вж. част А от техническите спецификации — Обособена позиция 1 — Спецификация на услугите.
Партида 2
Разработване и поддържане на системи за разпространяване на информация
Вж. част А от техническите спецификации — Обособена позиция 2 — Спецификация на услугите.
Партида 3
Разработване и поддържане на информационни системи за производството
Вж. част А от техническите спецификации — Обособена позиция 3 — Спецификация на услугите.
Партида 4
Тестване на разработения софтуер
Вж. част А от техническите спецификации — Обособена позиция 4 — Спецификация на услугите.
Партида 5
Оценка на продуктите, персонализиране, интеграция на системите и контрол на качеството
Вж. част А от техническите спецификации — Обособена позиция 5 — Спецификация на услугите.
Партида 6
Архитектура на предприятието, методи, осигуряване на качеството и одит
Вж. част А от техническите спецификации — Обособена позиция 6 — Спецификация на услугите.
Партида 7
Експертен опит в областта на ИКТ инфраструктурите
Вж. част А от техническите спецификации — Обособена позиция 7— Спецификация на услугите.
Партида 8
Експертен опит в областта на ИТ сигурността
Вж. част А от техническите спецификации — Обособена позиция 8 — Спецификация на услугите.
Партида 9
Архитектура и стандарти за разработване на софтуер
Вж. част А от техническите спецификации — Обособена позиция 9 — Спецификация на услугите.
Партида 10
Разработване на фиксирани цени извън обекта за нови проекти
Вж. част А от техническите спецификации — Обособена позиция 10 — Спецификация на услугите.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 164-373699
Поправка
28/08/2018 00:00
2018/S 149-340246
Обявление за поръчка
04/08/2018 00:00