Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Предоставяне на услуги, свързани с проучвания за персонала в институциите и орга...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Human Resources and Security (HR)
Дата на публикация в TED:
29/06/2018
Краен срок за получаване на оферти:
31/07/2018
Статус:
Затворена
Информация
HR/R1/PO/2017/049
Предоставяне на услуги, свързани с проучвания за персонала в институциите и органите на Европейския съюз
Този търг се състои от 2 обособени позиции. Изпълнителят може да кандидатства едновременно за 1 обособена позиция или за 2-те обособени позиции. В последния случай оферентът може да подаде една оферта, която обаче ясно да обозначава 2-те отделни обособени позиции: — Обособена позиция 1: Класически анализ на проучвания и свързаните с тях услуги (проектиране, управление на проучвания, анализ, отчитане и др.), — Обособена позиция 2: Услуги за проучване на удовлетвореността на персонала (експертни познания, онлайн платформа, проектиране, управление на проучвания, анализ, отчитане и т.н.)
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Важни събития
29/06/2018 00:00
31/07/2018 23:59
08/08/2018 10:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Класически анализ на проучвания и свързаните с тях услуги (проектиране, управление на проучвания, анализ, отчитане и др.)
Вж. интернет адреса, предоставен в раздел I.3).
Партида 2
Услуги за проучване на удовлетвореността на персонала (експертни познания, онлайн платформа, проектиране, управление на...
Вж. интернет адреса, предоставен в раздел I.3).
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 123-278267
Обявление за поръчка
29/06/2018 00:00