Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Таксономия и образци за документи на Европейските референтни мрежи (ERN)
Възлагащ орган:
European Commission, DG Health and Food Safety (SANTE)
Дата на публикация в TED:
02/05/2018
Краен срок за получаване на оферти:
18/06/2018
Статус:
Затворена
Информация
SANTE/2017/B3/083
Таксономия и образци за документи на Европейските референтни мрежи (ERN)
Общата цел на тази поръчка е да подкрепи ERN в изготвянето на хармонизирани и добре структурирани технически и информационни документи. Резултатите от тази поръчка ще улеснят работата на ERN, ще подобрят силната марка на ERN и ще проектират съгласуван имидж на ERN в различните мрежи, като в същото време ще подчертаят подкрепата, която ERN получават от ЕС. Конкретните цели са на ERN да се предоставят: 1) пълна таксономия на различните технически и информационни документи, които ERN може да произвеждат; 2) готови за употреба образци за тези документи; 3) модел на регистър за образци; 4) модел на регистър за технически и информационни документи.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
02/05/2018 00:00
18/06/2018 17:00
25/06/2018 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 087-194662
Поправка
05/05/2018 00:00
2018/S 084-189096
Обявление за поръчка
02/05/2018 00:00