Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Инфраструктурни решения за центрове за данни (DIS)
Възлагащ орган:
European Commission, DG Informatics (DIGIT)
Дата на публикация в TED:
04/05/2018
Краен срок за получаване на оферти:
11/06/2018
Статус:
Затворена
Информация
DIGIT/A3/PO/2018/017
Инфраструктурни решения за центрове за данни (DIS)
Придобиване на инфраструктурни решения за центрове за данни (съхранение и изчисляване) и свързани услуги. Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3.
Доставки
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/tender-opportunities-department/informatics-tenders-and-contracts_en
Цена
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
04/05/2018 00:00
11/06/2018 15:00
12/06/2018 13:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 101-230004
Поправка
30/05/2018 00:00
2018/S 086-192625
Обявление за поръчка
04/05/2018 00:00