Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Завършване на пътна карта за модернизиране споделянето и разпространението на ин...
Възлагащ орган:
European Environment Agency (EEA)
Дата на публикация в TED:
03/05/2018
Краен срок за получаване на оферти:
11/06/2018
Статус:
Затворена
Информация
EEA/PAN/R0/18/001
Завършване на пътна карта за модернизиране споделянето и разпространението на информация за околната среда в държавите от...
Целта на тази покана за участие в търг е да се сключи единична пряка поръчка за услуги с един икономически оператор, който може да помогне на ЕАОС при подпомагане на държавите от Източното партньорство да разработят пътна карта и да определят осъществими и практически средства за интегриране на информация за околната среда в националното електронно управление/процеси и платформи за свободно достъпни данни.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
03/05/2018 00:00
11/06/2018 16:00
18/06/2018 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 085-190883 Обявление за поръчка 03/05/2018 00:00