Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Технологичен и икономически анализ на индустриалните споразумения за настоящите ...
Възлагащ орган:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Дата на публикация в TED:
29/11/2018
Краен срок за получаване на оферти:
14/02/2019
Статус:
Затворена
Информация
SMART 2018/0003
Технологичен и икономически анализ на индустриалните споразумения за настоящите и бъдещите дигитални стойностни вериги — Smart...
Основните цели на това проучване са да се определят 7—10 области, където индустриалните споразумения имат голям потенциал за създаване на пазари и пазарни възможности, да се определи нуждата от и осъществимостта на такива споразумения за 3—5 области и да се препоръчат допълнителни действия. Проучването ще анализира съществуващи индустриални споразумения за актуални дигитални стойностни вериги и тяхната икономическа стойност; ще анализира настоящи и бъдещи стойностни вериги и ще определи потенциалните възможности за индустриални споразумения с голямо въздействие; ще провери нуждата от и осъществимостта на индустриалните споразумения в няколко области; и ще определи възможните мерки и тяхното потенциално въздействие. Накрая проучването ще предостави препоръки, които да се изпълнят от промишлеността, Европейската комисия и/или държавите членки.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/newsroom/call-tenders/
Най-икономично
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
29/11/2018 00:00
14/02/2019 15:00
19/02/2019 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 247-566820
Поправка
22/12/2018 00:00
2018/S 230-525053
Обявление за поръчка
29/11/2018 00:00