Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Сравнителни прегледи в държавите-членки на ЕС и държавите от ЕАСТ.
Възлагащ орган:
European Commission, DG EUROSTAT
Дата на публикация в TED:
09/08/2013
Краен срок за получаване на оферти:
10/10/2013
Статус:
Затворена
Информация
ESTAT/B/2013/018.
Сравнителни прегледи в държавите-членки на ЕС и държавите от ЕАСТ.
Поканата за участие в търг обхваща дейностите, свързани с „Качество, методология и изследване“.Тя се състои от 1 единствена партида и касае „Сравнителни прегледи в държавите-членки на ЕС и държавите от ЕАСТ“.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
09/08/2013 00:00
02/10/2013 23:59
10/10/2013 16:00
18/10/2013 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2013/S 248-431842
Поправка
21/12/2013 00:00
2013/S 154-267524
Обявление за поръчка
09/08/2013 00:00