Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Съставяне и отпечатване на публикациите на Групата на ЕИБ
Възлагащ орган:
European Investment Bank (EIB)
Дата на публикация в TED:
27/04/2018
Краен срок за получаване на оферти:
01/06/2018
Статус:
Затворена
Информация
PC-1477
Съставяне и отпечатване на публикациите на Групата на ЕИБ
Целта на настоящата покана за участие в търг е да се сключат многостранни рамкови споразумения за предоставяне на групата на ЕИБ услуги по съставяне и отпечатване за следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Брошури и информационни бюлетини: включително публикации, независимо дали са закрепени с телбод или не, във всякакъв формат; Обособена позиция 2: Доклади и книги: включително годишния доклад и други многоезични доклади, проучвания, книги; Обособена позиция 3: Печатни материали за събития и канцеларски материали: включително програми, покани, бележници, папки, панели, плакати, разгъващи се и специфични декори.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Важни събития
27/04/2018 00:00
01/06/2018 23:59
06/06/2018 15:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Брошури и информационни бюлетини: включително публикации, независимо дали са закрепени с телбод или не, във всякакъв формат
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3.
Партида 2
Доклади и книги: включително годишния доклад и други многоезични доклади, проучвания, книги
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3.
Партида 3
Печатни материали за събития и канцеларски материали: включително програми, покани, бележници, папки, панели, плакати, разгъващи...
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 082-182989
Обявление за поръчка
27/04/2018 00:00