Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Научна и техническа подкрепа за разработването на критерии за определяне и групи...
Възлагащ орган:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Дата на публикация в TED:
28/04/2018
Краен срок за получаване на оферти:
31/05/2018
Статус:
Затворена
Информация
ENV.B.2/ETU/2018/0006
Научна и техническа подкрепа за разработването на критерии за определяне и групиране на пораждащи безпокойство полимери за...
Изпълнителят трябва да разработи научни критерии във връзка с физико-химически, структурни или токсикологични характеристики на полимерите, които могат да се използват, за да се идентифицират полимери с потенциална опасност за човешкото здраве или околната среда в рамките на голямата група от полимерни вещества. Такива полимери ще бъдат описани като пораждащи безпокойство полимери. Трябва да се включат и предложения за групиране на различни пораждащи безпокойство полимери въз основа на някои споделени характеристики. Освен това, изпълнителят трябва да определи какво характеризиране и токсикологично тестване на такива пораждащи безпокойство полимери би имало смисъл при регистриране или оценка.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
28/04/2018
23/05/2018 16:30
24/05/2018
31/05/2018 16:00
14/06/2018 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2018/S 083-185970 Обявление за поръчка 28/04/2018