Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Рамков договор за подпомагане на Европейската служба за външна дейност и Генерал...
Възлагащ орган:
European External Action Service (EEAS)
Дата на публикация в TED:
23/06/2018
Краен срок за получаване на оферти:
14/09/2018
Статус:
Затворена
Информация
EEAS-565-DIVSGAFFGEN1-SER-FWC
Рамков договор за подпомагане на Европейската служба за външна дейност и Генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз...
Рамковият договор ще обхване разнообразие от услуги в подкрепа на нуждите и приоритетите на възлагащите органи за цифрова комуникация, разпространение на информация и сътрудничество в техните съответни области на компетентност.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
23/06/2018 00:00
14/09/2018 23:59
21/09/2018 14:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 169-383849
Поправка
04/09/2018 00:00
2018/S 119-269887
Обявление за поръчка
23/06/2018 00:00