Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Схема за секторно сътрудничество по отношение на уменията: мерки за подпомагане ...
Възлагащ орган:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Дата на публикация в TED:
23/05/2018
Краен срок за получаване на оферти:
23/07/2018
Статус:
Затворена
Информация
EASME/COSME/2017/042
Схема за секторно сътрудничество по отношение на уменията: мерки за подпомагане на строителния сектор
Това е покана за участие в търг под формата на открита процедура за сключване на поръчка за услуги за разработване на избрани европейски професионални модули за здравословни и безопасни условия на труд в строителния сектор въз основа на идентифицираните нужди от умения в областта на БЗР за специфични професионални профили в строителството, особено за работа с нови строителни и изолационни материали, технологии и индивидуални процеси (включително съответното оборудване). Основната цел на това действие е да се допринесе за разработването и прилагането на дългосрочна стратегия за умения в строителния сектор, да се изградят доказателства относно състоянието на уменията и да се справи с недостига на умения, пропуски и несъответствия. Акцентът ще бъде върху настоящите и бъдещите потребности, повишаване на квалификацията и разработване на нови учебни програми, както и оценка на необходимостта от преглед на професионалните профили. Задачите, които трябва да бъдат извършени от изпълнителя, са допълнително обяснени в тръжните спецификации в раздел 1.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
https://ec.europa.eu/easme/en
Най-икономично
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
23/05/2018 00:00
18/07/2018 23:59
N/A
23/07/2018 15:00
26/07/2018 14:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2018/S 096-217867 Обявление за поръчка 23/05/2018 00:00