Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Опазване на биологичното разнообразие чрез основано на резултатите възнаграждени...
Възлагащ орган:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Дата на публикация в TED:
13/08/2013
Краен срок за получаване на оферти:
30/09/2013
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
ENV.B.2/ETU/2013/0046.
Опазване на биологичното разнообразие чрез основано на резултатите възнаграждение на екологичните постижения.
Общата цел на настоящата покана е да осигури необходимите концептуална рамка и оперативен инструментариум, които биха спомогнали за развитието на основани на резултати агроекологични схеми за разплащане (RBPS) в рамките на ЕС. Това би довело до създаване на мрежа за върхови постижения и експертен опит по тези схеми в целия ЕС.Следователно конкретните цели са следните:1. осигуряване на актуален опис и преглед на съществуващите RBPS в ЕС и в държавите от ЕАСТ;2. създаване на интернет страница, която представя съществуващите инициативи в ЕС и в държавите от ЕАСТ;3. разработване на концептуална рамка за описание и създаване на RBPS, която може да се прилага към различни екосистеми и цели и която създава възможност за систематично сравняване на съществуващите схеми;4. създаване за широко достъпен наръчник, описващ подробно стъпките, които да бъдат следвани, и въпросите, които да бъдат обхванати и разгледани при разработването и управлението на една RBPS;5. организиране на 2-дневна конференция за обмен на информация между онези участници, които в момента играят водеща роля или участват в разработването, в управлението или в анализа на RBPS в ЕС и в държавите от ЕАСТ;6. създаване на европейска платформа за обмен на опит и най-добри практики при RBPS.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
13/08/2013 00:00
N/A
30/09/2013 16:00
11/10/2013 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2013/S 156-271474
Обявление за поръчка
13/08/2013 00:00