Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Подпомагане на Обсерваторията за Онлайн платформата за икономика - SMART 2018/00...
Възлагащ орган:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Дата на публикация в TED:
14/07/2018
Краен срок за получаване на оферти:
19/09/2018
Статус:
Затворена
Информация
2018/0034
Подпомагане на Обсерваторията за Онлайн платформата за икономика - SMART 2018/0034
Целта на проучването ще бъде събиране на данни и мултидисциплинарен анализ на възникващи въпроси, като, но без да се ограничава само до алгоритми за достъп до данни и класиране, клаузи за цена-паритет в онлайн платформи, както и по-нататъшно развитие на националните регулаторни и политически подходи към онлайн платформите. Проучването ще подкрепи също и работата на експертна група за Обсерваторията на онлайн платформата за икономика, както и ще предостави онлайн уеб портал, който ще служи като интерфейс между заинтересованите страни, експертната група и Комисията.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/newsroom/call-tenders/
Най-икономично
Условия за участие
Вж. интернет адреса, предоставен в раздел I.3
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
14/07/2018 00:00
19/09/2018 15:00
21/09/2018 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 134-304485
Обявление за поръчка
14/07/2018 00:00