Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Проучване относно: Музиката раздвижва Европа - Стратегия за износ на европейска ...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Education,Youth, Sport and Culture (EAC)
Дата на публикация в TED:
12/05/2018
Краен срок за получаване на оферти:
29/06/2018
Статус:
Затворена
Информация
EAC/13/2018
Проучване относно: Музиката раздвижва Европа - Стратегия за износ на европейска музика
Общата цел на тази покана е да се разработи предложение за Стратегия за износ на европейска музика, която популяризира музикалното разнообразие и талант на Европа извън нейните граници и която подобрява конкурентоспособността на европейския музикален сектор на международния пазар. Стратегията трябва да помогне на националните и европейските създадели на политики да вземат по-информирани решения във връзка с износа на музика и да подпомогне лицата, вземащи решения в музикалния сектор, да адаптират или съгласуват своите избори в тази област.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3532
Най-икономично
Условия за участие
Критерии за подбор, както е изложено в документите за обществена поръчка.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
12/05/2018 00:00
29/06/2018 12:00
02/07/2018 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2018/S 090-201142 Обявление за поръчка 12/05/2018 00:00