Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Проучване за приложимост относно: Music Moves Europe - Проучване за приложимост ...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Education,Youth, Sport and Culture (EAC)
Дата на публикация в TED:
16/05/2018
Краен срок за получаване на оферти:
02/07/2018
Статус:
Затворена
Информация
EAC/14/2018
Проучване за приложимост относно: Music Moves Europe - Проучване за приложимост относно създаването на Европейска музикална...
Общата цел на настоящата покана е да се изготви проучване за приложимост за създаването на Европейска обсерватория за музика и да се направи анализ на финансовите нужди на музикалния сектор.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Един или повече лотове
Договор за обществена поръчка
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3533
Условия за участие
Критерии за подбор, както е изложено в документите за обществена поръчка.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
16/05/2018
N/A
N/A
02/07/2018 10:30
03/07/2018 14:30
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1 Проучване за приложимост за създаването на Европейска обсерватория за музика Специфичната цел на проучването е да се анализират различни сценарии за създаването и функционирането на Обсерваторията, като се вземат предвид моделите от други европейски (културни) обсерватории и по-специално Европейската аудиовизуална обсерватория, като се вземат предвид специфичните характеристики и изисквания на европейския музикален сектор. Проучването трябва да акцентира върху следните аспекти: — Обхват на бъдещата Обсерватория (какви данни да обхване), — Идентифициране на пропуските в наличността на данни, — Разходи и организационна основа за надеждно функциониране на Обсерваторията.
Партида 2 Анализ на пазарните тенденции и пропуски при нуждите от финансиране на музикалния сектор Първата специфична цел на проучването е да се предостави най-съвременна оценка на текущите пазарни тенденции, да се проучат възможностите, предлагани на музиката от цифровата икономика, особено във връзка с по-справедливи структури на възнагражденията. Проучването ще изследва всяка идентифицирана тенденция: — Какво понастоящем е достатъчно застъпено от програмата „Творческа Европа“ и как; — Какво понастоящем не е достатъчно застъпено от европейските инструменти за финансиране и как това би могло да бъде разрешено от нейната последваща програма. — Да се предоставят убедителни основания за необходимостта от бъдеща подкрепа на европейско равнище, като се вземат предвид принципът на субсидиарност и европейското измерение. Втората специфична цел на проучването е да се извърши задълбочен анализ на заинтересованите страни, като се осигури прозрачност на идентифицирането и включването на всички заинтересовани партньори от музикалния сектор с акцент върху европейското ниво.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2018/S 092-207890 Обявление за поръчка 16/05/2018