Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Рамков договор за предоставяне на услуги за годишно изпитване и анализ за оценка...
Възлагащ орган:
European Defence Agency (EDA)
Дата на публикация в TED:
29/06/2018
Краен срок за получаване на оферти:
13/09/2018
Статус:
Затворена
Информация
18.CPS.OP.120
Рамков договор за предоставяне на услуги за годишно изпитване и анализ за оценка на пропуските за периода 2018-2020 г.
Целта на рамковия договор, който ще се възложи, е да се осигурят услуги по изпитване и оценяване по отношение на механизма за анализ на пропуските за всички проекти и дейности на EDA.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement
Най-икономично
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
29/06/2018 00:00
13/09/2018 17:00
14/09/2018 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 123-278252 Обявление за поръчка 29/06/2018 00:00