Данни на покана за участие в търг

>>>> Please take note that the procedure for Lot 2 is discontinued. A corresponding notice will be published soon. Lot 1 is not affected by this decision. <<<<
Заглавие:
Доставка на компоненти за инфраструктурата на публичния ключ (PKI) и свързани ус...
Възлагащ орган:
Council of the European Union
Дата на публикация в TED:
28/06/2018
Краен срок за получаване на оферти:
25/07/2018
Статус:
Затворена
Информация
UCA-PRQ 17/079
Доставка на компоненти за инфраструктурата на публичния ключ (PKI) и свързани услуги
Генералният секретариат на Съвета на Европейския съюз (GSC) стартира процедура за доставката и инсталирането на компоненти за инфраструктурата на публичния ключ (PKI) за ИТ мрежите на GSC, както и за осигуряването на свързано обслужване, поддръжка, професионални услуги и обучение.
Доставки
Открита процедура
Затворена
Проверен
Важни събития
28/06/2018 00:00
N/A
N/A
25/07/2018 16:00
01/08/2018 14:30
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1 „Стандартни“ компоненти за PKI на GSC въз основа на вече внедрени технологии Осигуряване на „стандартни“ компоненти за PKI на GSC въз основа на вече внедрени технологии, за да се гарантира непрекъсната поддръжка и разширяване на съществуващите инфраструктури за PKI с оглед на изключително важното им естество.
Партида 2 „Нови“ компоненти за PKI Доставка на „нови“ компоненти за PKI за открито търсене на технологии за пазарните сегменти, различни от „стандартните“ компоненти за PKI на GSC.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2018/S 122-276255 Обявление за поръчка 28/06/2018 00:00