Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Консултантски услуги по управление на риска за сигурност
Възлагащ орган:
Council of the European Union
Дата на публикация в TED:
26/05/2018
Краен срок за получаване на оферти:
29/06/2018
Статус:
Затворена
Информация
UCA 18/030
Консултантски услуги по управление на риска за сигурност
Генералният секретариат на Съвета на ЕС желае да получи консултантски и помощни услуги в областта на управление на риска за сигурност, за да гарантира сигурността на хората, авоарите и бизнес процесите. Разработването на стратегията за сигурност и определянето на краткосрочни и дългосрочни приоритети за сигурност ще бъдат подкрепени и оптимизирани от програма за управление на риска за сигурност, въз основа на стандарта ISO 31000. Подходът ще включва и разузнавателен анализ, подкрепен от аналитични техники, анализ на слаби сигнали, планиране на сценарии и стратегическа прогноза.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
26/05/2018 00:00
29/06/2018 16:30
06/07/2018 15:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 099-225164
Обявление за поръчка
26/05/2018 00:00