Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Европейска референтна мрежа: Обучение на координатори, методология и инструменти
Възлагащ орган:
European Commission, DG Health and Food Safety (SANTE)
Дата на публикация в TED:
09/05/2018
Краен срок за получаване на оферти:
13/07/2018
Статус:
Затворена
Информация
SANTE/2017/B3/058
Европейска референтна мрежа: Обучение на координатори, методология и инструменти
Тази поръчка цели да изгради капацитет и да подкрепи ERN в организацията и управлението им. Тя ще предостави възможности за обучение и образование в няколко области, свързани с управление на ERN, мрежи и координиране. Изграждането на екипи на ERN-CG също ще бъде ключов елемент от дейността. Изпълнителят ще създаде съгласувана програма за обучение, продължаваща 3 години и включваща 4 физически работилници за обучение и 6 виртуални сесии за обучение, насочени към ERN координаторите, ERN мениджърите проекти и заместниците и на двете. На базата на подготвения за всичките 10 модула обучителен материал и съответните резултати и научени уроци, изпълнителят ще изготви модули за е-обучение, които да могат да се използват самостоятелно. Освен това, към програмата за обучение следва да се добави и модул за е-обучение относно въвеждането в ЕС и контекста на ERN за всички членове на ERN.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
09/05/2018 00:00
13/07/2018 17:00
23/07/2018 15:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 089-199115
Обявление за поръчка
09/05/2018 00:00