Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Механизъм за техническа помощ за индустриална модернизация и инвестиции
Възлагащ орган:
European Innovation Council and Small and Medium-sized EnterprisesExecutive Agen...
Дата на публикация в TED:
12/05/2018
Краен срок за получаване на оферти:
31/08/2018
Статус:
Затворена
Информация
EASME/COSME/2017/036
Механизъм за техническа помощ за индустриална модернизация и инвестиции
EASME желае да сключи договор за услуги, чиято обща цел е да подкрепи внедряването на Платформата за интелигентна специализация за модернизиране на промишлеността чрез създаване на механизъм за техническа помощ („Механизъм за ТП“), който да осигурява технически консултантски услуги за инвестиционни проекти, разработени в рамките на Платформата за интелигентна специализация за модернизиране на промишлеността. По-конкретно, целта е да се помогне на организаторите на проекти да превъзмогнат пречките по пътя към постигането на инвестиционна готовност и възможност за получаване на приходи от такива проекти, и по този начин да се допринесе за насърчаването на публичните и частните инвестиции в ЕС за индустриалната модернизация.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
https://ec.europa.eu/easme/en
Най-икономично
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
12/05/2018 00:00
31/08/2018 11:00
03/09/2018 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 090-201118
Обявление за поръчка
12/05/2018 00:00