Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Услуги в подкрепа на дейностите по проекти на ETF в Косово
Възлагащ орган:
European Training Foundation (ETF)
Дата на публикация в TED:
05/05/2018
Краен срок за получаване на оферти:
12/06/2018
Статус:
Затворена
Информация
CFT/18/ETF/0007
Услуги в подкрепа на дейностите по проекти на ETF в Косово
ETF възнамерява да сключи рамков договор за услуги за подпомагане на местно ниво на осъществяването на нейните дейности в Косово*: Услуга А — Организиране на срещи по проекта, като работни срещи, семинари, конференции, посещения с учебна цел в областта на дейност на ETF. Услуга Б — Осигуряване на ограничен набор от свързани с мероприятия услуги. Услуга В — Подкрепа за мрежови дейности на ETF в Косово. *Това название не засяга позициите по отношение на статута и е съобразено с Резолюция 1244/1999 на Съвета за сигурност на ООН и становището на Международния съд относно обявяването на независимост от страна на Косово — Оттук нататък „Косово“.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
05/05/2018 00:00
12/06/2018 23:59
22/06/2018 09:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2018/S 087-194647 Обявление за поръчка 05/05/2018 00:00