Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Доставка на технически газ, наемане на резервоари за газ и други услуги
Възлагащ орган:
European Commission, Joint Research Centre - Geel (JRC-GEE)
Дата на публикация в TED:
15/06/2018
Краен срок за получаване на оферти:
10/08/2018
Статус:
Затворена
Информация
JRC/GEE/2018/R.6/0053/OC
Доставка на технически газ, наемане на резервоари за газ и други услуги
JRC-Геел има намерение да сключи рамков договор за доставка на технически газ, наемане на резервоари за газ и други услуги. Поръчката се състои от 2 основни части: 1) доставка на газ под налягане в бутилки или рамки, включително доставка и обратно транспортиране, и наемане на бутилки и/или рамки. От изпълнителя също се изисква да предвиди приложение, позволяващо да се проследяват бутилките; 2) наемане на фиксирани и мобилни резервоари за съхранение на втечнени газове и доставка на едро на течен азот и аргон. Някои от тези резервоари трябва да бъдат оборудвани с изпарител и/или със система за дистанционен мониторинг, предупреждаваща изпълнителя автоматично за необходимостта от презареждане.
Доставки
Открита процедура
Затворена
Проверен
Цена
Важни събития
15/06/2018 00:00
10/08/2018 23:59
16/08/2018 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 113-256245
Обявление за поръчка
15/06/2018 00:00