Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Предоставяне на услуги в подкрепа на безопасността в JRC Геел
Възлагащ орган:
European Commission, Joint Research Centre - Geel (JRC-GEE)
Дата на публикация в TED:
02/06/2018
Краен срок за получаване на оферти:
09/07/2018
Статус:
Затворена
Информация
JRC/GEE/2018/G.2/0048/OC
Предоставяне на услуги в подкрепа на безопасността в JRC Геел
В контекста на задълженията, дефинирани в белгийския кралски декрет от 20.7.2001 г., излагащ общия регламент за защита на обществото, работниците и средата срещу опасности от йонизиращо лъчение (ARBIS), JRC-Геел желае да получи услуги от специализирана фирма в подкрепа на защитата от радиация. Тези услуги ще подкрепят правния контрол, извършван от Службата за здравна физика на JRC-Геел и са съществени за работата на ядрените съоръжения на обекта.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Цена
Важни събития
02/06/2018 00:00
09/07/2018 23:59
11/07/2018 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 104-236702
Обявление за поръчка
02/06/2018 00:00