Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Консултации, техническа помощ и подкрепа в областта на борбата с корупцията
Възлагащ орган:
European Commission, DG Migration and Home Affairs (HOME)
Дата на публикация в TED:
01/06/2018
Краен срок за получаване на оферти:
27/07/2018
Статус:
Затворена
Информация
HOME/2017/ISFP/CORR/0050
Консултации, техническа помощ и подкрепа в областта на борбата с корупцията
Общата цел на рамковия договор е да предостави консултации, техническа помощ и подкрепа в областта на борбата с корупцията, включително откриване, назначаване и координиране на кореспонденти за местно проучване във всяка държава — членка на ЕС. Основната цел е да се помогне на Комисията в работата й в рамките на европейския семестър на икономическо управление чрез събиране и обработка на релевантна информация относно антикорупционни проблеми във всяка държава — членка на ЕС и чрез предоставяне на експертиза и помощ за дискусии в рамките на европейската програма за антикорупционно споделяне на ЕС.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
01/06/2018 00:00
27/07/2018 23:59
03/08/2018 15:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2018/S 103-234522 Обявление за поръчка 01/06/2018 00:00