Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Батиметрия - Картографиране на морското дъно с висока разделителна способност
Възлагащ орган:
European Innovation Council and Small and Medium-sizedEnterprisesExecutive Agenc...
Дата на публикация в TED:
08/06/2018
Краен срок за получаване на оферти:
30/07/2018
Статус:
Затворена
Информация
EASME/EMFF/2018/007
Батиметрия - Картографиране на морското дъно с висока разделителна способност
EASME стартира покана за участие в търг с оглед сключване на поръчка за услуги за батиметрия — картографиране на морското дъно с висока разделителна способност. Целта на поръчката е да се създаде и поддържа оперативна услуга, осигуряваща свободен и открит достъп до цифрови карти на топографията на морското дъно и на крайбрежието на европейските морета с възможно най-високата резолюция и до данните от проучването, на които те се базират.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
https://ec.europa.eu/easme/en
Най-икономично
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
08/06/2018 00:00
30/07/2018 11:00
31/07/2018 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 108-245177
Обявление за поръчка
08/06/2018 00:00