Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Телефонни комуникационни услуги
Възлагащ орган:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Дата на публикация в TED:
02/06/2018
Краен срок за получаване на оферти:
17/07/2018
Статус:
Затворена
Информация
AO/025/17
Телефонни комуникационни услуги
Целта на тази процедура за обществена поръчка е възлагането на рамкови договори за осигуряването на телекомуникации, свързани с телефонни услуги за участващите органи на ЕС (EUB).
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Един или повече лотове
Рамково споразумение
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
02/06/2018 00:00
N/A
N/A
17/07/2018 13:00
19/07/2018 11:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида A Мобилни телефонни услуги Мобилни телефонни услуги
Партида B Стационарни телефонни услуги Стационарни телефонни услуги.
Партида C Унифицирани комуникации като Услуга (UCaaS) Целта на тази обособена позиция е осигуряването на Унифицирана комуникационна облачна услуга, съгласно най-съвременната технология.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2018/S 134-304468 Поправка 14/07/2018 00:00
2018/S 114-258476 Поправка 16/06/2018 00:00
2018/S 104-236679 Обявление за поръчка 02/06/2018 00:00