Данни на покана за участие в търг

La date limite de réception des offres a été prolongée jusqu’au 21/09/2018/. The time limit for receipt of tenders has been extended until 21/09/2018.
Заглавие:
Предоставяне на услуги в областта на медицината (мултидисциплинарна) в Брюксел
Възлагащ орган:
European Commission, DG Human Resources and Security (HR)
Дата на публикация в TED:
01/08/2018
Краен срок за получаване на оферти:
21/09/2018
Статус:
Затворена
Информация
HR/R1/PO/2017/026
Предоставяне на услуги в областта на медицината (мултидисциплинарна) в Брюксел
Настоящата поръчка има за цел да осигури на Дирекция „Здраве и благосъстояние - условия на труд“ рамкови договори за предоставяне на услуги в областта на медицината, описани по-долу. Въпросните услуги могат да бъдат предоставяни от индивидуални доставчици на услуги, обединения от такива, клиники, медицински практики или консорциуми от медицински специалисти в областите, определени в тези спецификации. Тези доставчици на услуги, лекари рентгенолози, кардиолози, биолози, общопрактикуващи лекари, лекари по трудова медицина, психиатри и офталмолози ще изпълняват услугите, предвидени в рамковите договори, в тясно сътрудничество с Дирекция „Здраве и благосъстояние - условия на труд“.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Важни събития
01/08/2018 00:00
21/09/2018 23:59
28/09/2018 10:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Белодробна радиология
Моля, направете справка с интернет страницата, указана в точка I.3.
Партида 2
Кардиология
Моля, направете справка с интернет страницата, указана в точка I.3.
Партида 3
Клинична биология
Моля, направете справка с интернет страницата, указана в точка I.3.
Партида 4
Обща медицина
Моля, направете справка с интернет страницата, указана в точка I.3.
Партида 5
Обща медицина
Моля, направете справка с интернет страницата, указана в точка I.3.
Партида 6
Обща медицина
Моля, направете справка с интернет страницата, указана в точка I.3.
Партида 7
Обща медицина
Моля, направете справка с интернет страницата, указана в точка I.3.
Партида 8
Трудова медицина
Моля, направете справка с интернет страницата, указана в точка I.3.
Партида 9
Трудова медицина
Моля, направете справка с интернет страницата, указана в точка I.3.
Партида 10
Трудова медицина
Моля, направете справка с интернет страницата, указана в точка I.3.
Партида 11
Трудова медицина
Моля, направете справка с интернет страницата, указана в точка I.3.
Партида 12
Психиатрия
Моля, направете справка с интернет страницата, указана в точка I.3.
Партида 13
Офталмология
Моля, направете справка с интернет страницата, указана в точка I.3.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 163-371719
Поправка
25/08/2018 00:00
2018/S 146-333499
Обявление за поръчка
01/08/2018 00:00