Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Рамков договор за услуги, свързани с координирането и предоставянето на подкрепа...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL)
Дата на публикация в TED:
18/08/2018
Краен срок за получаване на оферти:
31/10/2018
Статус:
Затворена
Информация
VT/2018/013
Рамков договор за услуги, свързани с координирането и предоставянето на подкрепа за мрежата EURES
Свободното движение на работниците е основно право, предоставено на гражданите на Съюза съгласно член 45 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).Също така, европейската трудова мобилност може да допринесе за заетостта, като гарантира ефективно съответствие между предлагането и търсенето на работна ръка.EURES е мрежа за сътрудничество между Европейската комисия, обществените служби по заетост (PES) на държавите — членки на ЕС и на ЕИП, Швейцария и техните партньори. EURES допринася за доброто функциониране на европейския пазар на труда, като улеснява свободното движение на работниците в рамките на Съюза, като намалява затрудненията на европейския пазар на труда и подобрява прозрачността на пазара на труда.За тази цел EURES предоставя услуги за информиране, консултиране и ориентиране на търсещите работа и работодателите.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
18/08/2018 00:00
31/10/2018 17:30
12/11/2018 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 158-360977
Обявление за поръчка
18/08/2018 00:00