Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
AO 10559 интегрирани логистични услуги.
Възлагащ орган:
Publications Office of the European Union (OP)
Дата на публикация в TED:
03/12/2013
Краен срок за получаване на оферти:
12/02/2014
Статус:
Затворена
Информация
AO 10559.
AO 10559 интегрирани логистични услуги.
Всички задачи, свързани с физическото разпространение на публикации, ръководени от Службата за публикации, до 1 доставчик на интегрирани логистични услуги (ILSP). Тези задачи обхващат следните области:1. входяща логистика (по избор при поискване на Службата за публикации);2. складиране, включително:2.1. получаване;2.2. съхранение;2.3. управление на върнати стоки;2.4. спад на запасите;3. въвеждане и обработка на данните от поръчката;4. обработка, включително доставка на опаковъчни материали и приспособяване;5. комплектоване;6. отпечатване при поискване;7. изходяща логистика, включително:7.1. проследяване на пратка;7.2. услуги на мястото на доставка;7.3. реверсивна логистика;8. услуги по управление на интегрирана логистика (ILM), базирана на ИТ;9. услуги, специализирани за клиенти, включително:9.1. специализирани OP ресурси за управление на отчети;9.2. обучение;9.3. срещи;9.4. мониторинг на основните показатели за изпълнение (KPI);9.5. докладване;10. специални задачи.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
03/12/2013 00:00
05/02/2014 23:59
N/A
N/A
12/02/2014 23:59
19/02/2014 23:59
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2014/S 023-035052 Поправка 01/02/2014 00:00
2013/S 234-405266 Обявление за поръчка 03/12/2013 00:00