Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Проучване относно преобразуването на цифровото управление в ЕС: разбиране на ино...
Възлагащ орган:
European Commission, Joint Research Centre - Seville (JRC-SVQ)
Дата на публикация в TED:
30/05/2018
Краен срок за получаване на оферти:
23/07/2018
Статус:
Затворена
Информация
JRC/SVQ/2018/B.6/0014/OC
Проучване относно преобразуването на цифровото управление в ЕС: разбиране на иновациите в публичния сектор в общество, основано...
В съответствие с насоките на стратегията JRC2030 и работната програма ELISE е необходимо допълнително проучване, за да се подпомогне осъществяването на научните изследвания на JRC в областта на цифровото управление (D-GOV). Целта на това проучване е да се разбере по-добре как иновациите в публичния сектор, осъществени от информационните и комуникационните технологии (ИКТ), могат да трансформират системите за управление, особено по отношение на нови подходи за използване на геолокационните данни за проектиране на политики и предоставяне на услуги, така че правителствата да могат да се справят по-добре със системните проблеми. Резултатите от проучването ще предоставят информация за разработването на нова концептуална рамка за разбирането на характера и характеристиките на преобразуването на цифровото управление в ЕС; различните начини на организация и внедряване в различните държави членки и социалните и икономически въздействия, които такива трансформации предоставени от ИКТ могат да окажат върху механизмите за изработване на политики, управлението и предоставянето на услуги.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
30/05/2018 00:00
N/A
N/A
23/07/2018 23:59
27/07/2018 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2018/S 101-230007 Обявление за поръчка 30/05/2018 00:00