Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
AO 10708 Картотекиране и правен анализ на документи на ЕС
Възлагащ орган:
Publications Office of the European Union (OP)
Дата на публикация в TED:
10/08/2018
Краен срок за получаване на оферти:
03/10/2018
Статус:
Затворена
Информация
AO 10708
AO 10708 Картотекиране и правен анализ на документи на ЕС
Целта на тази покана за търг е изборът на до 2-ма икономически оператори, които ще проверяват, създават и предоставят метаданни в електронен формат за законодателни, административни или ориентирани към политиката документи.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
10/08/2018 00:00
03/10/2018 23:59
10/10/2018 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 153-350142
Обявление за поръчка
10/08/2018 00:00