Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Измерване и анализ на използването на екологични иновациии и политики
Възлагащ орган:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Дата на публикация в TED:
29/05/2018
Краен срок за получаване на оферти:
25/06/2018
Статус:
Затворена
Информация
ENV.A.3/SER/2018/0008
Измерване и анализ на използването на екологични иновациии и политики
Целта на тази поръчка е да се измери и анализира използването, дейностите и политиките в областта на екологичните иновации в държавите — членки на ЕС. Изпълнителят ще отговаря за следните резултати: годишен Екоиновационен индекс и сравнителен доклад на ЕС, двугодишни профили на държавите за екологични иновации и двугодишен тематичен доклад по тема, свързана с екоиновациите.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
29/05/2018 00:00
15/06/2018 16:30
18/06/2018 00:00
25/06/2018 16:00
09/07/2018 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2018/S 100-227491 Обявление за поръчка 29/05/2018 00:00