Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Трети етап: Инфраструктура за цифрови услуги за постигане на по-добър и по-безоп...
Възлагащ орган:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Дата на публикация в TED:
28/07/2018
Краен срок за получаване на оферти:
15/10/2018
Статус:
Затворена
Информация
SMART 2018/1015
Трети етап: Инфраструктура за цифрови услуги за постигане на по-добър и по-безопасен интернет за децата - SMART 2018/1015
Предметът на поръчката за услуги е разгръщането на услуги, които спомагат за превръщането на интернет в надеждна среда за децата чрез действия, които им дават права и ги защитават онлайн. Конкретната цел е въз основа на съществуващата инфраструктура за цифрови услуги за по-безопасен интернет, да се продължи подпомагането на координацията, поддръжката и по-нататъшното разгръщане на основна платформа за услуги за споделяне на ресурси, услуги и практики между националните доставчици на услугите – центровете за по-безопасен интернет.Поръчката ще бъде разделена на 2 обособени позиции:— обособена позиция 1: основна платформа за услуги, която ще задоволява потребностите на дадена общност от центрове за по-безопасен интернет и ще ги подпомага при предоставянето на услуги за онлайн безопасност;— обособена позиция 2: основна платформа за услуги, която ще предоставя технически решения в подкрепа на функционирането на гореща линия и премахването на материали със сексуално насилие над деца, публикувани онлайн.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Един или повече лотове
Договор за обществена поръчка
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/newsroom/call-for-tenders
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
28/07/2018 00:00
N/A
N/A
15/10/2018 16:00
23/10/2018 11:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1 Основна платформа за услуги, която ще задоволява потребностите на дадена общност от центрове за по-безопасен интернет и ще ги... Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3.
Партида 2 Основна платформа за услуги, която ще предоставя технически решения в подкрепа на функционирането на гореща линия и... Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2018/S 144-328436 Обявление за поръчка 28/07/2018 00:00