Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Охранителни услуги за Делегацията на Европейския съюз в Индонезия и Бруней Дарус...
Възлагащ орган:
European External Action Service (EEAS)
Дата на публикация в TED:
22/02/2019
Краен срок за получаване на оферти:
15/01/2020
Статус:
Затворена
Информация
EEAS-630-DELIDNJ-SER-FWC
Охранителни услуги за Делегацията на Европейския съюз в Индонезия и Бруней Даруссалам
Изпълнителят трябва да осигури необходимите човешки и материални ресурси за гарантиране на сигурността на лица и имущество под отговорността на възлагащия орган. Основните услуги, които ще се предоставят, може да включват, наред с другото, осигуряване на охрана, „активни“ GPS/GPRS системи за проследяване, алармени системи и системи за видеонаблюдение (CCTV).
Услуги
Състезателна процедура с договаряне
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
22/02/2019 00:00
N/A
N/A
15/01/2020 23:59
05/04/2019 23:59
N/A
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2019/S 038-084400 Обявление за поръчка 22/02/2019 00:00