Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Охранителни услуги за Делегацията на Европейския съюз в Тайланд
Възлагащ орган:
European External Action Service (EEAS)
Дата на публикация в TED:
29/01/2019
Краен срок за получаване на оферти:
13/08/2019
Статус:
Затворена
Информация
EEAS-631-DELTHAB-SER-FWC
Охранителни услуги за Делегацията на Европейския съюз в Тайланд
Изпълнителят трябва да осигури необходимите човешки и материални ресурси за гарантиране на сигурността на лица и имущество под отговорността на възлагащия орган. Основните услуги, които ще се предоставят, може да включват, наред с другото, осигуряване на охрана, „активни“ GPS/GPRS системи за проследяване, алармени системи и системи за видеонаблюдение (CCTV).
Услуги
Състезателна процедура с договаряне
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
29/01/2019 00:00
13/08/2019 23:59
04/03/2019 23:59
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 020-042013
Обявление за поръчка
29/01/2019 00:00