Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Рамков договор за услуги - Екосистемна подкрепа за „Коперник“ и космическата пол...
Възлагащ орган:
European Commission, DG for Internal Market, Industry,Entrepreneurshipand SMEs (...
Дата на публикация в TED:
29/08/2018
Краен срок за получаване на оферти:
31/10/2018
Статус:
Затворена
Информация
712/PP/2018/FC
Рамков договор за услуги - Екосистемна подкрепа за „Коперник“ и космическата политика на ЕС - № 712/PP/2018/FC
Целта на настоящата покана за участие в търг е сключване на рамков договор за услуги за дейности, насочени към подобряване на използването и възприемането на данни и информация относно „Коперник“. Може да бъде поискан ограничен брой задачи във връзка с насърчаване на изпълнението на Космическата стратегия за Европа и други свързани космически програми (напр. „Галилео“, „Хоризонт 2020“ — част „Космос“, и последващата рамкова програма за научни изследвания и иновации — част „Космос“; космическо наблюдение и проследяване (SST); Govsatcom) и отбрана.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Един или повече лотове
Рамково споразумение
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
29/08/2018 00:00
31/10/2018 12:00
06/11/2018 12:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Подкрепа за потребителите
Вж. поканата за участие в търг чрез адреса, посочен в раздел I.3).
Партида 2
Проучвания и други консултантски задачи
Вж. поканата за участие в търг чрез адреса, посочен в раздел I.3).
Партида 3
Подкрепа за стартиращи и установени предприятия
Вж. поканата за участие в търг чрез адреса, посочен в раздел I.3).
Партида 4
Умения и обучение
Вж. поканата за участие в търг чрез адреса, посочен в раздел I.3).
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 173-391683
Поправка
08/09/2018 00:00
2018/S 169-383855
Поправка
04/09/2018 00:00
2018/S 165-376103
Обявление за поръчка
29/08/2018 00:00