Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
NL-Petten: Доставка на in-situ микромеханична система за тестване за сканиращ ел...
Възлагащ орган:
European Commission, Joint Research Centre - Petten (JRC-PTT)
Дата на публикация в TED:
05/06/2018
Краен срок за получаване на оферти:
13/07/2018
Статус:
Затворена
Информация
JRC/PTT/2018/G.I.4/0056/OC
NL-Petten: Доставка на in-situ микромеханична система за тестване за сканиращ електронен микроскоп
JRC Petten планира да закупи in-situ стойка за микромеханична деформация за извършване на микромеханично тестване в сканиращия електронен микроскоп (SEM), модел Zeiss Leo Supra 50. Системата трябва да позволява тестове за нанопроникване, якост, огъване и натиск in-situ. Освен това трябва да позволява механично пробиване на метални микромембрани дебели няколко микрометри, като същевременно изобразява процеса по деформиране в сканиращия електронен микроскоп (SEM).
Доставки
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
05/06/2018 00:00
13/07/2018 23:59
17/07/2018 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 105-238729
Обявление за поръчка
05/06/2018 00:00