Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Предоставяне на услуги за подкрепа в областта на информационните технологии (IT)...
Възлагащ орган:
European External Action Service (EEAS)
Дата на публикация в TED:
19/07/2019
Краен срок за получаване на оферти:
16/09/2019
Статус:
Затворена
Информация
EEAS/DELCHEG/2019/OP/0016
Предоставяне на услуги за подкрепа в областта на информационните технологии (IT) в Швейцария
Изпълнителят трябва да осигури човешките и материални ресурси, необходими за предоставяне на услугите за ИТ поддръжка в неизчерпателния списък по-долу:— поддръжка за крайните потребители (1-во ниво), съгласно принципите на ITIL (библиотека за инфраструктурата на информационните технологии ),— техническа помощ за ИКТ (информационни и комуникационни технологии) софтуер, хардуер и оборудване, включително дейности по IMAC (монтиране, местене, добавяне, промяна),— административна помощ, свързана с ИКТ оборудване (инвентаризация, технически изисквания за закупуване на ИКТ оборудване, обучение и подготовка),— помощ при поискване, свързана с ИКТ хардуер, софтуер и оборудване.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
https://eeas.europa.eu/delegations/world-trade-organization-wto/area/jobs-funds_en
Най-добро съотношение качество/цена
72600000
00
Условия за участие
Направете справка с тръжните документи, достъпни на адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
19/07/2019 00:00
N/A
N/A
16/09/2019 16:00
17/09/2019 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2019/S 138-338749 Обявление за поръчка 19/07/2019 00:00