Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Подготовка на четвъртия двугодишен доклад на ЕС
Възлагащ орган:
European Commission, DG for Climate Action (CLIMA)
Дата на публикация в TED:
29/05/2018
Краен срок за получаване на оферти:
12/07/2018
Статус:
Затворена
Информация
CLIMA.C.2/SER/2018/0003
Подготовка на четвъртия двугодишен доклад на ЕС
Страните по Рамковата конвенция на Организацията на обединените нации за изменение на климата (UNFCCC) трябва да предадат национални доклади за изпълнението на Конвенцията на Конференцията на страните (СОР). Проектът ще подкрепи Комисията в съставяне на 4-ия двугодишен доклад на ЕС за UNFCCC, който трябва да се предаде до 1.1.2020 г., включително необходимите таблици и поддържащи документи.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
29/05/2018 00:00
12/07/2018 16:00
23/07/2018 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 100-227492
Обявление за поръчка
29/05/2018 00:00