Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Схема за мобилност за творци и/или професионалисти в областта на културата
Възлагащ орган:
European Commission, DG Education,Youth, Sport and Culture (EAC)
Дата на публикация в TED:
31/05/2018
Краен срок за получаване на оферти:
31/08/2018
Статус:
Затворена
Информация
EAC/18/2018
Схема за мобилност за творци и/или професионалисти в областта на културата
Основната цел на тръжната процедура ще бъде да се подготвят основите за схема за мобилност в секторите за култура и творчество, в следващото поколение програми на ЕС от 2021 г. нататък. Специфичните цели са: 1) да се проучат и анализират условията за създаване на успешна и устойчива схема, позволяваща на отделните лица да участват в проект за трансгранична мобилност, 2) да се предложи и тества схема за финансиране за индивидуална мобилност на творци и/или професионалисти в областта на културата, 3) да се предоставят заключения и препоръки.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3633
Най-икономично
Условия за участие
Вж. раздел 4.4. Тръжни спецификации с критерии за подбор в покана за участие в търг № EAC/18/2018.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
31/05/2018
N/A
N/A
31/08/2018 12:00
05/09/2018 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2018/S 102-232131 Обявление за поръчка 31/05/2018