Данни на покана за участие в търг

ATTENTION! Tout offre reçue autrement que par l'intermédiaire de eSubmission sera refusée.
Заглавие:
Доставка на бебешко мляко на прах и мляко за подрастващи и брашно за деца в ясли...
Възлагащ орган:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB)
Дата на публикация в TED:
12/06/2018
Краен срок за получаване на оферти:
16/07/2018
Статус:
Затворена
Информация
OIB.02/PO/2018/025/759
Доставка на бебешко мляко на прах и мляко за подрастващи и брашно за деца в яслите, управлявани от Европейската комисия в Брюксел
Точка II.1.1.
Доставки
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
Цена
Условия за участие
Оферентът трябва да приложи към своята оферта всички документи и цялата информация, изискани в точка III.1 „Условия за участие“ на това обявление и включени в приложение 1 „Списък с документи, които трябва да се попълнят и предоставят“ към тръжните спецификации.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
12/06/2018 00:00
16/07/2018 15:00
17/07/2018 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 110-249446 Обявление за поръчка 12/06/2018 00:00