Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Проучване в областта на блоковите вериги Правни, управленски и аспекти на операт...
Възлагащ орган:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Дата на публикация в TED:
05/12/2018
Краен срок за получаване на оферти:
17/01/2019
Статус:
Затворена
Информация
SMART 2018/0038
Проучване в областта на блоковите вериги Правни, управленски и аспекти на оперативна съвместимост — Smart 2018/0038
Изследването ще проучи правните и регулаторни аспекти, свързани с технологиите, вдъхновени от блоковата верига и техните приложения, както и за социално-икономическите въздействия на технологията Blockchain. Проучването / обществената поръчка трябва да позволи да се мобилизират ad-hoc експертни познания и по гъвкав начин да се съберат факти и цифри, за да се подкрепи инициативата на ЕС в областта на блоковата верига. Проучването трябва да подсили или допълни работата на Европейската обсерватория и форум за Blockchain, като същевременно предостави полезни и значими данни за разполагането на инфраструктура за блокова верига на ЕС през 2019 г. Резултатите ще бъдат използвани също така и за разработване, узаконяване и прилагане на подходи и конкретни действия. Те ще допринесат за постигане на цялостна политика и действия за финансиране за следващата многогодишна финансова рамка. Те следва да се използват за ангажиране на ЕК с разнообразни групи и за целите на разпространението
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/newsroom/call-tenders/
Най-икономично
Условия за участие
Вж. интернет адреса, предоставен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
05/12/2018 00:00
N/A
N/A
17/01/2019 15:00
22/01/2019 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2018/S 234-533841 Обявление за поръчка 05/12/2018 00:00