Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Предоставяне на стратегически консултации, консултации относно инвестиционно бан...
Възлагащ орган:
Single Resolution Board (SRB)
Дата на публикация в TED:
03/10/2018
Краен срок за получаване на оферти:
07/11/2018
Статус:
Затворена
Информация
SRB/OP/1/2018
Предоставяне на стратегически консултации, консултации относно инвестиционно банкиране и корпоративни финанси
Моля, вижте тръжните документи, достъпни на адреса на e-tendering, посочен по-горе в раздел I.3) „Комуникация“.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
03/10/2018 00:00
26/10/2018 17:00
N/A
07/11/2018 17:00
14/11/2018 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2018/S 190-428736 Обявление за поръчка 03/10/2018 00:00