Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Открита покана за рамков договор за доставка на хардуер, консумативи и ИТ услуги...
Възлагащ орган:
European Parliament, DG Communication (COMM)
Дата на публикация в TED:
09/06/2018
Краен срок за получаване на оферти:
03/09/2018
Статус:
Затворена
Информация
COMM/DG/AWD/2018/21
Открита покана за рамков договор за доставка на хардуер, консумативи и ИТ услуги за изложенията „Parlamentarium“, „Europa Experiences“ и за...
Настоящата покана за търг цели да сключи рамков договор с един оператор за доставка на цялото ИТ оборудване, хардуерни компоненти и консумативи, необходими за осигуряване на гладко функциониране на изложенията „„Parlamentarium“, „Europa Experiences“ в държавите членки и по-общо за съоръженията за посетители. Ще се използва главно за изпълнение на нови интерактивни изложения, за актуализация на съществуващи съоръжения и за замяна на дефектен или остарял хардуер за услуги за посетители на Европейския парламент в Брюксел и в държавите членки.
Доставки
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
09/06/2018 00:00
03/09/2018 12:00
11/09/2018 14:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 109-247389
Обявление за поръчка
09/06/2018 00:00