Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Насочване на частните финанси към инвестиции за благоприятстване на климата.
Възлагащ орган:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Дата на публикация в TED:
18/09/2013
Краен срок за получаване на оферти:
28/10/2013
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
CLIMA.A.2/ETU/2013/0035.
Насочване на частните финанси към инвестиции за благоприятстване на климата.
Проучването ще оцени размера на публичните финанси, които ще бъдат нужни за насочване на инвестициите към инвестиции за благоприятстване на климата в 2-та периода „до 2020 г.“, а и след това също през „2020–2030 г.“, като се вземат предвид въздействията на различните рамкови и политически условия.Това проучване ще:i) определи ключовите фактори в една добре разработена регулаторна рамка, която да може да създаде подходящите стимули за участие на частния сектор, без да бъде в тежест на публичните ресурси;ii) опише финансовите инструменти, които могат най-добре да подпомогнат частните ресурси;iii) от гледна точка на институционалните инвестиции, анализира настоящия списък на финансови инструменти, подчертавайки предимствата/недостатъците на инструментите и ще предложи конкретни подобрения на инструментите, необходими за привличане на повече институционални инвеститори;iv) предостави консултации относно препоръчаната роля на публичния сектор, правителствата и публичните банки, в катализирането на инвестициите от частния сектор в измененията на климата; иv) изследва ролята, която бюджетът на ЕС може да изиграе за мобилизиране на нисковъглеродни инвестиции.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
18/09/2013 00:00
N/A
21/10/2013 16:30
22/10/2013 00:00
28/10/2013 16:00
06/11/2013 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2013/S 181-311529 Обявление за поръчка 18/09/2013 00:00