Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Поръчка за услуги за подпомагане на Комисията относно оценката на взаимодействие...
Възлагащ орган:
European Commission, DG for Climate Action (CLIMA)
Дата на публикация в TED:
05/06/2018
Краен срок за получаване на оферти:
16/07/2018
Статус:
Затворена
Информация
CLIMA.B.1/SER/2018/0004
Поръчка за услуги за подпомагане на Комисията относно оценката на взаимодействието между количествените и ценовите елементи на...
Нова характеристика на СТЕ на ЕС, като част от последните преразглеждания, е резервът за стабилност на пазара (MSR), който ще започне да функционира от януари 2019 г. Резервът за стабилност на пазара (MSR) е инструмент, базиран на количества, който ще разглежда създадения излишък от квоти. Също така в други юрисдикции системите за търговия с емисии могат да имат характеристики, които позволяват интервенции на пазара, например когато цената на квотите достигне определено ниво. Целта на поръчката за услуги е да се направи оценка на въздействието на проектираните характеристики на резерва за стабилност на пазара (MSR) на СТЕ на ЕС или в СТЕ в друга юрисдикция. Трябва да се проведе концептуално упражнение, което да даде възможност на Комисията да придобие представа за това как различните структурни елементи на СТЕ взаимодействат един с друг.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
05/06/2018 00:00
16/07/2018 16:00
26/07/2018 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 105-238731
Обявление за поръчка
05/06/2018 00:00