Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
AO 10734 Управлявана услуга: Цифрови анализи и наблюдение на уебсайтове
Възлагащ орган:
Publications Office of the European Union (OP)
Дата на публикация в TED:
05/12/2018
Краен срок за получаване на оферти:
30/01/2019
Статус:
Затворена
Информация
AO 10734
AO 10734 Управлявана услуга: Цифрови анализи и наблюдение на уебсайтове
Обхватът на рамковия договор за услуги е цялостното административно и техническо управление, включително оперативни дейности като:— хостинг,— поддръжка и развитие на инструментите, подпомагащи Службата за публикации при събирането на информация за уебсайтовете на Службата за публикации и изпълнението на услугите;— показвания на уеб страници и взаимодействия;— услуги по разпространение;— потребление на продукти и впоследствие извършване на подробен анализ на събраната информация.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
05/12/2018 00:00
30/01/2019 16:00
06/02/2019 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 234-533843
Обявление за поръчка
05/12/2018 00:00